22. - 23. oktobar 2016. S obzirom da brzi napredak imlantologije postavlja pred nas više ciljeve i nameće potrebu za kontinuiranom edukacijom i usavršavanjem, naš dentalni asistent Andrijana Golubović je bila jedan od učesnika seminara „Dentalni asistenti u savremenoj implantologiji“ u Beogradu. Stečena nova znanja dentalnog asistenta poboljšaće kvalitet usluge i rada u ordinaciji, a samostalnost u radu nakon usavršavanja doprinosi većoj efikasnosti našeg dentalnog tima.

Blog