21.- 22.oktobar 2016. Dr Nikola Barović prisustvovao XI Hrvatskom međunarodnom Quintessence kongresu u Zagrebu. To su bila dva intenzivna protetsko implantološka dana uz interaktivna predavanja i radionice u društvu istaknutih predavača iz regiona i inostranstva. 

Blog