15. - 18. novembar 2016. Dr Nikola Barović usavršavao se na kursu moderne terapije implantatima organizovanom od strane Bredent akademije u Crailsheim/Ulm/ Senden, Njemačka.

Polaznici kursa su imali priliku da kroz intenzivna predavanja, operacije uživo, hands on, prikaz kompleksnih slučajeva i interaktivne diskusije, dobiju najaktuelnija znanja iz protetike i implantologije i ovladaju najnovijim tehnikama za sprovođenje kompletne implantološke terapije. 

 

Blog