Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Podgorici, studijski program Stomatologija 2016. godine. Trenutno na pripravničkom stažu u Aesthetic & Dental centru Barović.