DERMAROLER predstavlja specijalni aparat u obliku valjaka koji je prekriven sterilnim, čeličnim iglicama (192 iglice poređane u 3 do 5 redova). Njihova veličina varira od 0,5 do 2,5 mm. Koja će se dužina iglica koristiti zavisi od tipa kože, problema koji se rešava, efekta koji želimo da postignemo…
Njegova upotreba predstavlja novu, minimalno invazivnu tehniku kojom se prirodno podiže nivo kolagena u koži, pa se naziva još i KOLAGEN INDUKCIONA TERAPIJA.
Principi delovanja kolagen indukcione terapije

Cilj delovanja KOLAGEN INDUKCIONE TERAPIJE je stimulisanje tela da proizvodi kolagen. To se postiže izazivanjem mikrotrauma u koži (dermis) čime dolazi do aktiviranja procesa samozalečenja te do povećane proizvodnje fibroblasta, koji se pretvara u kolagena i elastična vlakna tj. dolazi do stvaranja novog kolagena. Ovaj proces naziva se neo- kolagenoza. Klinički je potvrđeno da se nivo kolagena povećava za 1000%.
Istovremeno se povećava snadbevenost kože krvlju stvaranjem novih kapilara- neo-angiogeneza.
Još jedan od pozitivnih efekata DERMAROLER-a je i pojačana penetracija preparata koji se nanose na kožu ( i do 40 puta).
Za postizanje punog efekta terapije potrebno je da prođe određeno vrijeme, jer je telu potrebno vrijeme da stvori novi kolagen ali su prvi rezultati vidljivi već nakon 7 do 10 dana.