Tokom poslednje decenije implantologija je najbrže rastuća grana stomatologije i kao takva postala je neizostavan dio svakodnevne stomatološke prakse, a zubni implanti opšteprihvaćen standard. Implantologija je omogućila da se nadomjesti nedostatak manjeg ili većeg broja zuba, čuvajući susjedne zube, što je jedini biološki ispravan način, garantujući prirodan i siguran osjećaj prilikom govora i jela.

Dentalni implanti su zamjenici za korijen zuba, izrađeni od titanijuma, materijala koji organizam lako prihvata i predstavljaju osnovu za protetsku nadoknadu ili stabilizaciju proteze. Sama hirurška ugranja se izvodi uz primjenu lokalne anestezije i potpuno je bezbolna i bezbjedna za pacijent, tako da se već istog dana može vratiti svakodnevnim aktivnostima.. Pregledom pacijenta i na osnovu Rtg snimka, za svakog ponaosob pravimo detaljan plan, prezentujemo ga pacijentu, donosimo odluku o implantnom sistemu koji je najadekvtniji za datu situaciju, njihovoj veličini i položaju, čime tehniku dovodimo do savršenstva a moguće komplikacije svodimo na minimum.

Ako postoje dobri uslovi za ugradnju implantata godine pacijenta nisu prepreka. Čak i kada su ti uslovi nepovoljni, određenim hirurškim zahvata (augmentacija resorbovanog alveolarnog grebena,sinus lift itd.) se mogu korigovati.

Nakon ugradnje, slijedi period oseointegracije tokom koje implant srasta sa kosti. Taj period iznosi od 2 do 6 meseci u zavisnosti od kvaliteta kosti i tipa implantata . Nakon tog perioda, prelazi se na protetski deo terapije, koji podrazumijeva postavljanje suprastruktura u integrisane implante i izradu protetskih nadoknada.
Prednosti implantno-protetske terapije se ogledaju u očuvanju funkcije vilične kosti, prirodnih zuba i boljoj estetici.

Implanti su našli svoju primjenu i kod bezubih pacijenata. Korišćenjem mini-implantata postiže se bolja stabilnost mobilnih proteza, a ujedno i bolja funkcija kao i konfor za pacijenta.