Danas je parodontopatija, pored karijesa, najčešće oralno oboljenje kod ljudi. Bolest zahvata i razara sva potporna tkiva zuba (desni, cement, periodontalni ligament i alveolarnu kost) dovodeći do njihovog klaćenja i ispadanja pa je vodeći uzrok gubitka zuba posebno nakon četrdesete godine života. 

Do nedavno se parodontologija smatrala neizlečivom bolesti, ali danas je prihvaćen stav da se paradontologija može držati pod kontrolom . Poseban akcenat stavljamo na prevenciju nastanka paradontopatije. Prevencija podrazumjeva stimulaciju i obuku pacijenata o pravilnom održavanju oralne higijene, značaju oralne higijene i uklanjanju uzroka za nastanak parodontopatije. Kako je njen najčešći uzrok zubni kamenac preporučujemo čišćenje tvrdih i mekih zubnih naslaga dva puta godišnje u našoj ordinaciji gdje koristimo najbolji i najsavremeniji metod – ultrazvučni aparat u kombinaciji sa peskiranjem zuba i obaveznim poliranjem, kao i kiretiranje džepova specijalnim kiretama dizajniranim za tu namjenu.

.