Protetika spada u jednu od najkreativnijih grana stomatologije koja se bavi nadoknađivanjem izgubljenih zuba krunicama, mostovima, parcijalnim i totalnim protezama, kao i protezama na implantatima.

Izazov za svakog stomatologa je odabir adekvatne protetske terapije, a napredak u materijalima i tehnikama kao i upotreba kompjutera pri izradi nadoknada omogućava gotovo savršenu estetiku i funkcionalnost.

U Aesthetic & Dental Centru Barović pružamo sve vidove protetskih rešenja od najjednostavnijih do najsloženijih , pri čemu svakom pacijentu pristupamo individualno vodeći računa prije svega o njegovim željama, potrebama, ali i mogućnostima. Tokom protetske terapije pacijenta zbrinjavamo privremenim nadoknadama čime mu se omogućeva normalno funkcionisanje do izrade definitivnih. Uz sve to, naš rad prati vrhunska zubotehnička laboratorija što je od esencijalne važnosti za kvalitet i sigurnost radova.

Zahvaljujući revolucionarnom softveru SmileDesign omogućavamo pacijentima da ravnopravno sa našim doktorima kreiraju idealno rešenje za svoj osmijeh i dobiju potpunu sliku izgleda budućih zuba čak i prije nego što zahvat počne. Na ovaj način eliminišemo nepotreban strah i sumnju, jačamo vezu pacijent-doktor i spajamo potrebe i želje pacijenata sa najboljim estetskim rešenjem.