U savremenoj stomatologiji rendgensko snimanje zuba je neophodno prilikom postavljanja dijagnoza, planiranja oro-hirurških intervencija, protetskih, ortodonskih i drugih stomatoloških zahvata kao i praćenja uspjeha sprovedene terapije. Ordinacija je opremljena sa PRO X aparatom za snimanje pojedinačnih zuba i PRO ONE aparatom za panoramsko snimanje. Ovaj uređaj nudi visoku preciznost snimanja sa minimalnom dozom zračenja. Ortopantomografskim snimkom dobijamo kompletnu sliku gornje i donje vilice sa svim zubima i viličnih zglobova. Osim zuba vidljiih u ustima na ovom snimku možemo vidjeti i zube koji nisu iznikli i njihov približni položaj. Kako bi naši pacijenti ali i osoblje bili potpuno zaštićeni posebnu pažnju posvećujemo mjerama zaštite u skladu sa visokim standardima koji se primjenjuju u EU.